100 bomen verwijderen Rijksweg Noord

De Rijksweg Noord tussen spoorwegovergang en iets voorbij de 1e Weteringsewal zal er vanaf 27 december voor altijd anders uitzien.  In opdracht van de gemeente worden op 27 en 28 december 2018 maar liefst 100 bomen gekapt en verwijderd langs de Rijksweg Noord en ook het 1e deel van  de 1e Weteringsewal. Dat alles in verband met de aanleg van de tunnel (Rijksweg Noord), het viaduct (1e Weteringsewal), de aanpassing van de T-kruising met de Ceintuurbaan en de aanleg van de ovatonde (LaRGaS= Langzaam Rijden Gaat Sneller) bij de 1e Weteringsewal. Er is voor deze periode gekozen, zodat er minimale verkeershinder en gevaarszetting ontstaan bij de uitvoering van de werkzaamheden. De te kappen bomen zijn gemarkeerd met een stip en zijn gecontroleerd op de aanwezigheid van nesten van beschermde vogel. Het kappen en versnipperen gebeurt op beide dagen tussen 08 en 16 u door BoomOntzorging.com en kan voor geluidsoverlast en verkeershinder zorgen.

Na de bouwperiode worden weer mooie nieuwe bomen geplant.

De bewonersbrief leest U hier.