Werkzaamheden Regenboog en Ceintuurbaan

Al enkele weken wordt er hard gewerkt aan belangrijke wegen in Elst-Oost: Rijksweg Noord, Weteringsewal, Ceintuurbaan en de kruising van die weg met de Regenboog. De Noordzijde van de Regenboog is nog tot en met midden oktober afgesloten. Op de foto is dat werk te zien. Herinrichting van de weg, betere aansluiting op de busbaan, realieren doortrekken fietspad naar de Stapelwolk en een voetgangersoversteek naar het nieuwe pad richting Park Lingezegen.