Vergaderingen Wijkplatform

Wil je als bewoner van de Elst-Oost (wijken Brienenshof, Eshof, stationsbuurt of Westeraam) meedenken en -praten over verbeteren van veiligheid en leefbaarheid in de wijk? Dan kan dat tijdens de openbare vergaderingen van het Wijkplatform. De vergaderdata zijn: 2022:  14 december, In de Ommelanden + nazit met hapje en drankje. 2023: 25 januari (De Wieken), […]

Onderhoud fietscrossbaan door VMBO-team

De fietscrossbaan in Westeraam is de laatste jaren matig onderhouden. Op verzoek van het Wijkplatform gaat het onderhoud van het binnenste deel vanaf oktober 2022 gebeuren door 15 leerlingen van het VMBO van Het Westeraam. Dat als onderdeel van praktijk onderwijs. Ze gaan zorgen dat de uitgezette baan en de groene ruimte daartussen onkruidvrij blijft […]