Vergaderingen Wijkplatform

Wil je als bewoner van de Elst-Oost (wijken Brienenshof, Eshof, stationsbuurt of Westeraam) meedenken en -praten over verbeteren van veiligheid en leefbaarheid in de wijk? Dan kan dat tijdens de openbare vergaderingen van het Wijkplatform. De vergaderdata zijn:
2022:  14 december, In de Ommelanden + nazit met hapje en drankje.

2023: 25 januari (De Wieken), 22 maart (De Wieken), 10 mei (De Wieken), 28 juni (start wijkschouw 19.30 u: op de fiets met nazit In de Ommelanden), 20 september (De Wieken), 1 november (De Wieken) en 13 december (In de Ommelanden, met nazit, hapje en drankje)