Onderhoud fietscrossbaan door VMBO-team

De fietscrossbaan in Westeraam is de laatste jaren matig onderhouden. Op verzoek van het Wijkplatform gaat het onderhoud van het binnenste deel vanaf oktober 2022 gebeuren door 15 leerlingen van het VMBO van Het Westeraam. Dat als onderdeel van praktijk onderwijs. Ze gaan zorgen dat de uitgezette baan en de groene ruimte daartussen onkruidvrij blijft en ze willen door het zaaien van een bloemzaad mengsel het geheel opfleuren en daardoor het onkruid bestrijden. Om daar veilig te kunnen werken zijn ook enkele (extra maten) veiligheidsschoenen nodig. Om de aanschaf van deze materialen te bekostigen hebben we met succes voldoende cheques van OverbetuweDoet verzilverd. Bedankt donateurs!

Voor wie

Iedereen kan gebruik maken van de fietscrossbaan, ook met gewone fietsen. De 15 leerlingen, die de fietscrossbaan gaan onderhouden, doen dat 2 tot 3 maal per jaar en onder begeleiding van één of meer onderwijskrachten.

Op verzoek van de ouders van de Tornadocrossers heeft het Wijkplatform Elst-Oost in 2013 een fietscrossbaan aangelegd in het Romeinse Veld, vlakbij de school Het Westeraam. Met de gemeente is afgesproken, dat het Wijkplatform verantwoordelijk is voor de binnenzijde van de baan.