Aanmelding Overbetuwe Doet najaarsronde geopend

Meld nu je idee aan voor de nieuwe Overbetuwe Doet najaarsronde in oktober. Tussen 5 en 13 oktober worden weer nieuwe Overbetuwe Doet waardecheques verstuurd!Heb jij een goed idee om je buurt leuker, gezelliger of mooier te maken? Meld het nu aan op www.OverbetuweDoet.nl.

29 juni 2023: Jaarlijkse fietsroute

Op 29 juni heeft het Wijkplatform haar jaarlijkse fietsroute gereden door de wijken. Hierbij hebben we diverse punten aangekaart waar het wijkplatform de afgelopen tijd mee bezig is geweest of waarvan we weten dat er iets speelt. We zijn begonnen in de Eshof, waar we met een bewoner hebben gesproken over de parkeerproblemen die hier […]

Nieuwe sportcentrum Elst-Oost

De locatie De Woongaard bij het station, was jaren geleden bedoeld voor een wijkje met enkele honderden woningen. Nu wordt daar het nieuwe multifunctioneel sportcentrum (MFSC) met zwembad gebouwd, samen met de benodigde parkeerplaatsen en een scholencluster. Het krijgt de functies Sport en Educatie. Het plan van de scholencluster moet nog worden uitgewerkt. Het komt […]

Update parkje Ceintuurbaan/Aamsepad

De gemeente heeft drie percelen grond beschikbaar langs de Ceintuurbaan en Aamsepad en Landaspad in Westeraam en Aam en laat bewoners meedenken over de invulling. De straat Dierenriem stopt nu bij het laatste woonhuis, maar zal als pad doorlopen tot aan het Aamsepad. Die grote kavel is eigendom van de gemeente. De twee kavels (nog […]

Onveilig punt aangepakt

Tijdens onze Wijkplatform vergadering van 14 december werd door twee bewoners aandacht gevraagd voor een gevaarlijke verkeer situatie op de Regenboog, nabij de Ceintuurbaan. Door het ontbreken van een dichte haag tussen het fietspad en de busbaan kozen veel leerlingen vanuit Arnhem naar Het Westeraam of Lyceum Elst en omgekeerd voor de kortste route. Dat […]

Wijkplatform vergadering op 25 januari

Onze volgende vergadering is op woensdag 25 januari 2023. Iedereen is welkom. Aanvang 20.00 u. Locatie gebouw De Wieken, Prinses Irenestraat 49. De vergaderstukken vindt je hier: agenda 25 januari 2023.  Verslag van 14 december 2022. 

Digitale weerbaarheid senioren

De Huiskamers in Overbetuwe, gemeente Overbetuwe en de politie werken samen om de digitale weerbaarheid van senioren te verbeteren. Dat doen we, verdeeld over 2023, met informatie bijeenkomsten per Huiskamer.  Er wordt aandacht besteed aan vier verschillende vormen van (internet)criminaliteit: phishing, spoofing, hulpvraagfraude en babbeltrucs. Het doel is om senioren bewuster en weerbaarder te maken om […]

Inspreken bij de raad mbt veiligheid scholieren

Omwonenden van de Dauw in Elst willen overleg over bescherming van scholieren in het verkeer ELST – De basisscholen De Wegwijzer en De Elstar, de wijkraad Elst-Oost, direct aanwonenden van de Dauw en de gemeente Overbetuwe moeten eerst met elkaar om tafel voor overleg vóór er verkeersmaatregelen worden genomen. Met die oproep kwam Anita Lensink […]